Skip to main

Evidensbasert undervisningopplegg

e-Bug er et GRATIS undervisningsopplegg i naturfag som omhandler mikrober, smittevern og infeksjoner. I tillegg dekker e-Bug de tverrfaglige temaene som folkehelse og livsmestring. Undervisningsopplegget er utviklet av UK Health Security Agency i samarbeid med lærere og forskere, og oversatt og tilpasset norske læremål av Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). e-Bug består av undervisningsmateriale til bruk i undervisningen med innhold og tilknyttede aktiviteter tilpasset de ulike klassetrinnene.

Bla nedover for å se utvalget av undervisningsressurser som tilbys.

Barnehage og 1.-2. trinn

Barnehage og 1.-2. trinn: Undervisningsressurser

1.-4. trinn

1.-4. trinn: Undervisningsressurser

5.-7. trinn

5.-7. trinn: Undervisningsressurser

8.-10. trinn

8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Fordypning 8-10. trinn

Fordypning 8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Hvorfor har e-Bug-undervisningsressurser blitt utviklet?

Undervisningsopplegget for e-Bug er utviklet for å fremme atferdsendring blant barn og unge, slik at de tar i bruk atferd som kan forhindre eller redusere overføring av infeksjoner i skolene og lokalsamfunnene. Disse kan brukes sammen med veiledning for helsevern i utdanning og barneomsorg for å utdanne barn og unge om rollen de kan spille for å bryte smittekjeden.

I tillegg oppfordrer de barn og unge til å bruke antimikrobielle midler riktig for å støtte innsatsen for å forebygge antimikrobiell resistens (AMR). AMR oppstår når mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) endres over tid og ikke lenger reagerer på medisiner som brukes til å drepe dem. Dette gjør infeksjoner vanskeligere å behandle. AMR er en av de største truslene mot den globale folkehelsen. Hvis AMR fortsetter å stige, uten tiltak for å stoppe det, er 10 millioner mennesker spådd å dø årlig av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og andre resistente mikrober, innen 2050.

Hvordan bruker jeg e-Bug-undervisningsressursene?

Hver leksjon er tilordnet den nasjonale læreplanen og inneholder et sett med læringsutbytte. Materialer inkluderer et hovedeksperiment eller aktivitet, et utvalg utvidelsesaktiviteter og en aktivitet for å konsolidere læring.

Leksjonsplaner for elever i alderen 3–16 er tilgjengelige for nedlasting gratis. Velg nøkkelstadiet for å se leksjonsplanene som tilbys. Du kan laste ned hele nøkkelfasen, som inkluderer alle leksjonsplanene, eller du kan gå til hver leksjonsplanside for å få tilgang til følgende:

  • En tilgjengelig, tilpasningsdyktig, utskriftsvennlig versjon av de individuelle timeplanene. Dette lar deg gjøre alle endringer du trenger for å passe kravene til klassen din og tiden du har til rådighet.
  • En presentasjon av timen som kan vises på en interaktiv tavle
  • Lærerark: gir veiledning og svar til referanse
  • Elevark og støtteark for å støtte og styrke læring

Emner dekket i e-Bug

e-Bug emner

Hva er fordelene med å bruke e-Bug-undervisningsressurser?

  • e-Bug-ressurser er bevisbasert og forankret i metodikk for atferdsendring
  • Ressursene følger en læringsreise for å sikre at kunnskap bygges på, og at atferd hos barn og unge er forankret over tid
  • Leksjonsplanene er kartlagt til den nasjonale læreplanen

Læringsreisen til e-Bug

Undervisningsressursene for e-Bug er utviklet for å støtte læringsreisen. Dette gjør det mulig for elevene å bygge på kunnskap over tid, og sikre at det er flere muligheter til å lære og bygge inn sunn atferd over hver alder.

Barnehage og 1.-2. trinn

Læringsreisen for e-Bug begynner. Elevene blir introdusert til positiv atferd innen håndvask, luftveishygiene og tannhelse. De lærer hvordan de skal praktisere disse, og begynner å spille en rolle i å forhindre spredning av smitte.

1.-4. trinn

Elevene utvikler hånd-, luftveishygiene og tannhelse videre, lærer beste praksis for å sikre at atferden deres er effektiv for å forhindre spredning av infeksjon. Elevene blir også introdusert for begrepet mikrober, og lærer at det finnes ulike typer mikrober.

5.-7. trinn

Elevene bygger videre på kunnskapen sin om hygiene, og lærer hvorfor hånd-, luftveishygiene og tannhelse er viktig for dem selv, familien og skolen deres. De går dypere inn i mikrobenes verden, og lærer at de kan være nyttige og skadelige for mennesker. Elevene blir også introdusert for vaksiner, antibiotika og overføring av mikrober fra og til mat og dyr. De lærer at de kan spille en rolle i å forebygge infeksjoner.

8.-10. trinn

Elevene fortsetter å utforske de forskjellige typene mikrober, inkludert å bygge sin forståelse av mikrobene som kan forårsake sykdom, og bruke dette på temaet seksuell helse, lære hvordan de kan beskytte seg selv og andre mot seksuelt overførbare infeksjoner. De lærer hvordan deres handlinger, inkludert hygienepraksis og vaksinasjon kan holde seg selv, deres husholdninger og deres lokalsamfunn sunne, og blir introdusert for konseptet antimikrobiell resistens.

Fordypning 8-10. trinn

Elevene konsoliderer læringen sin på tvers av alle emner, inkludert hygiene, mikrober, vaksinasjon og antimikrobiell resistens, og understreker rollen de kan spille i infeksjonsforebygging og -kontroll, og i å svare på den globale helsetrusselen av antimikrobiell resistens. Elevene forstår hvordan de kan kommunisere viktige vitenskapelige budskap til lokalsamfunnene sine, og handlingene de kan ta for å holde seg selv og andre trygge.