Skip to main

Evidensbasert undervisningopplegg

e-Bug er et GRATIS undervisningsopplegg i naturfag som omhandler mikrober, smittevern og infeksjoner. I tillegg dekker e-Bug de tverrfaglige temaene som folkehelse og livsmestring. Undervisningsopplegget er utviklet av UK Health Security Agency i samarbeid med lærere og forskere, og oversatt og tilpasset norske læremål av Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). e-Bug består av undervisningsmateriale til bruk i undervisningen med innhold og tilknyttede aktiviteter tilpasset de ulike klassetrinnene.

Bla nedover for å se utvalget av undervisningsressurser som tilbys.

Barnehage og 1.-2. trinn

Barnehage og 1.-2. trinn: Undervisningsressurser

1.-4. trinn

1.-4. trinn: Undervisningsressurser

5.-7. trinn

5.-7. trinn: Undervisningsressurser

8.-10. trinn

8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Fordypning 8-10. trinn/VGS1

Fordypning 8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Hvorfor har e-Bug-undervisningsressurser blitt utviklet?

Undervisningsopplegget er utviklet for å fremme atferdsendringer blant barn og unge, slik at de utvikler gode vaner som kan forhindre eller redusere smittespredning.

I tillegg oppfordres barn og unge til en fornuftig bruk av antibiotika for å bidra til forebyggingen av antibiotikaresistens. Resistens oppstår når mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) endres over tid og ikke lenger reagerer på medisiner som brukes til å drepe dem. Dette gjør infeksjoner vanskeligere å behandle. Antibiotikaresistens er en av de største truslene mot den globale folkehelsen. Hvis resistensen fortsetter å øke, uten tiltak for å stoppe det, er det spådd at 10 millioner mennesker vil dø årlig av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og andre resistente mikrober, innen år 2050.

Hvordan bruker jeg e-Bug-undervisningsressursene?

Hver undervisningsplan er tilpasset den nasjonale læreplanen (LK20), og inneholder et sett med læringsmål. Undervisningsmaterialet inneholder aktiviteter tilpasset de ulike klassetrinnene, og er tilgjengelig for gratis nedlastning.

Du kan laste ned hele undervisningsopplegget for klassetrinnet, eller du kan gå til hver enkelt undervisningstime for å få tilgang til følgende:

  • En utskriftsvennlig versjon av de individuelle timeplanene.
  • En presentasjon av timen som kan vises på skjerm
  • Lærerark (LA) som gir veiledning, svar og annen støtte til undervisningen
  • Elevark (EA) og støtteark (SA) for å støtte og styrke læring

Emner dekket i e-Bug

e-Bug emner

Hva er fordelene med å bruke e-Bug-undervisningsressurser?

  • e-Bug-ressursene er evidensbaserte og forankret i metodikk for atferdsendring
  • Ressursene følger en læringsreise for å sikre at kunnskapen skjer trinnvis, og at atferdsendringene hos barn og unge er forankret over tid
  • Undervisningsplanene er tilpasset den nasjonale læreplanen

Læringsreisen til e-Bug

Undervisningsressursene for e-Bug er utviklet for å støtte læringsreisen. Dette gjør det mulig for elevene å tilegne seg kunnskap over tid, og sørge for at det er finnes flere anledninger til å lære og ta i bruk en sunn atferd på tvers av klassetrinn.

Barnehage og 1.-2. trinn

Læringsreisen for e-Bug begynner. Barn i barnehagen og 1.-2. trinn lærer gode vaner for håndvask, luftveishygiene og tannhelse.

1.-4. trinn

Barn på 1.-4. trinn får en innføring i mikrober og fortsetter å lære om gode vaner for håndvask, luftveishygiene og tannhelse.

5.-7. trinn

Elevene på 5.-7. trinn bygger videre på kunnskapen de har fått om mikrober og håndhygiene, luftveishygiene og tannhelse. De blir får også en innføring i begrepene nyttige og skadelige mikrober, mathygiene, dyre- og gårdshygiene, vaksiner og antibiotika.

8.-10. trinn

Elevene i 8.-10. trinn bygger på det de har lært om nyttige og skadelige mikrober; hånd-, luftveis- og mathygiene, vaksiner og antibiotika. De får også lære om kjønnssykdommer.

Fordypning 8-10. trinn/VGS1

Elever i 8.-10. trinn/VGS1 bygger på det de har lært om nyttige og skadelige mikrober; hånd-, luftveis- og mathygiene, seksuelt overførbare infeksjoner, vaksinasjoner og antibiotika.