Skip to main

Velkommen til e-Bug

GRATIS undervisningsopplegg om mikrober, smittevern og infeksjoner.

e-Bug er et GRATIS undervisningsopplegg i naturfag som omhandler mikrober, smittevern og infeksjoner. I tillegg dekker e-Bug de tverrfaglige temaene som folkehelse og livsmestring. Undervisningsopplegget er utviklet av UK Health Security Agency i samarbeid med lærere og forskere, og oversatt og tilpasset norske læremål av Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). e-Bug består av undervisningsmateriale til bruk i undervisningen med innhold og tilknyttede aktiviteter tilpasset de ulike klassetrinnene.

Den norske e-Bug nettsiden ble nylig lansert, og er fortsatt under utvikling.

Lærere

Barnehage og 1.-2. trinn

Barnehage og 1.-2. trinn: Undervisningsressurser

1.-4. trinn

1.-4. trinn: Undervisningsressurser

5.-7. trinn

5.-7. trinn: Undervisningsressurser

8.-10. trinn

8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Fordypning 8.-10. trinn/VGS1

Fordypning 8.-10. trinn: Undervisningsressurser

e-Bug undervisnings- opplegg

Hvorfor og hvordan bruke e-Bug undervisningsopplegg

Opplæring

e-Bug undervisnings- opplegg

Hvorfor og hvordan bruke e-Bug undervisningsopplegg

Mathygiene: Opplæring for lærere

Få støtte til hvordan du kan undervise om mathygiene (foreløpig kun engelsk versjon)

e-Bug Website - YouTube (England)

Se alle videoene gjort tilgjengelig av e-Bug England på deres YouTube kanal.

Informasjonsmateriell

Antibiotikafri resept - luftveisinfeksjon

Antibiotikafri resept for luftveisinfeksjoner er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Antibiotikafri resept - blærekatarr

Antibiotikafri resept for blærekatarr er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge blærekatarr normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Vent-og-se-resept

Vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som leveres pasi­enten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring, der bygger på pasient eller pårørende selv skal vurdere symptomene, og ut fra dette avgjøre om de skal begynne med medisinen eller ikke.

Apotekbrosjyrer

Apotekbrosjyrene er laget som et supplement til rådgivning på norske apotek. Formålet med brosjyrene er økt kompetanse og bevisstgjøring til allmennheten om de vanligste og hyppigste infeksjonene – luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, og øyekatarr.

Matportalen

Informasjon om sunn og trygg mat fra offentlige myndigheter.

Vaksiner og vaksinasjon

Informasjon om vaksiner og vaksinasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI).
)

Om e-Bug-programmet

e-Bug-programmet, som drives av UK Health Security Agency, er et internasjonalt partnerskap. Alle våre partnere deler vårt mål om å nå ut til alle barn i alle lokalsamfunn med informasjon om infeksjonsforebygging og -kontroll, og antimikrobiell resistens. Finn ut mer om partnerskapet og arbeidet som pågår for å ruste barn og unge til å reagere på trusselen om antimikrobiell resistens.

Les mer