Skip to main

Velkommen til e-Bug

Ressursene i e-Bug, et europeisk læringsverktøy som blant annet omhandler antibiotika, infeksjoner og hygiene, hjelper elevene når de skal lære om mikrober, smittevern og -kontroll, antibiotika og vaksinasjon. Hver læreplan er knyttet til den nasjonale læreplanen og omfatter aktiviteter, støtteark, arbeidsark og innhold som kan tilpasses. Bla nedover for å se utvalget av ressurser som tilbys.

Alt materiell er utviklet av UK Health Security Agency sammen med lærere og forskere og tilpasset norske forhold av Antibiotikasenteret for primærmedisin. Sammen med skoleressursene finner du også opplæring for lærere og interaktive aktiviteter som supplerer læringen.

Den norske e-Bug nettsiden ble nylig lansert, og er fortsatt under utvikling.

children in playground

Lærere

Barnehage & 1.-2. trinn

Barnehage & 1.-2. trinn: Undervisningsressurser

1.-4. trinn

1.-4. trinn: Undervisningsressurser

5.-7. trinn

5.-7. trinn: Undervisningsressurser

8.-10. trinn

8.-10. trinn: Undervisningsressurser

Fordypning 8.-10. trinn

Fordypning 8.-10. trinn: Undervisningsressurser

e-Bug kursressurser

Finn ut hvordan du får tilgang til gratis opplæring

Elever

8.-10. trinn

Bruk animasjonsseriene The Fun Kids for å støtte læring, sette i gang en diskusjon med debattsettene og teste elevenes kunnskaper og ferdigheter med pedagogiske spill og quiz.

Opplæring

e-Bug kursressurser

Finn ut hvordan du blir en e-Bug-pedagog

Mathygiene: Opplæring for lærere

Lær hvordan du lærer om mathygiene
)

Om e-Bug-programmet

e-Bug-programmet, som drives av UK Health Security Agency, er et internasjonalt partnerskap. Alle våre partnere deler vårt mål om å nå ut til alle barn i alle lokalsamfunn med informasjon om infeksjonsforebygging og -kontroll, og antimikrobiell resistens. Finn ut mer om partnerskapet og arbeidet som pågår for å ruste barn og unge til å reagere på trusselen om antimikrobiell resistens.

Les mer