Skip to main

Fordypning 8.-10. trinn: Mathygiene

For å bidra til å redusere helsebyrden forbundet med matbårne sykdommer har e-Bug og dets europeiske partnere utviklet en rekke gratis undervisningsressurser som en del av SafeConsume-prosjektet.

SafeConsume har som mål å øke kunnskapen og endre vanene når det gjelder mathygiene og sikkerhet. Ressursene som er utviklet, er beregnet på lærere og medlemmer av samfunnet som underviser unge mennesker (i alderen 11–18 år).

SafeConsume-prosjektet ble finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 i henhold til tilskuddsavtale nr. 727580.

Undervisningstimer

Vis etter type

Brukerreise
Varighet 45 min Minutter
Mattrygghet vs matkvalitet
Varighet 45 min Minutter
Nyttige og skadelige mikrober
Varighet 45 min Minutter
Utbruddsundersøkelse
Varighet 45 min Minutter
Fakta om mattrygghet
Varighet 45 min Minutter
Flere interaktive aktiviteter
Varighet 45 min Minutter
Opplæring for lærere
Varighet NA Minutter