Skip to main

Fordypning 8.-10. trinn : Bruk av antibiotika og antibiotikaresistens

Denne timen gir elevene en innføring i den stadig større globale folkehelsetrusselen antibiotikaresistens gjennom et eksperiment med agarskål.

Decorative
Last ned hele timenLast ned DOCXLast ned PDF
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at antibiotika ikke virker på virus, siden bakterier og virus har forskjellig struktur
 • forstå at bakterier hele tiden tilpasser seg og finner måter de kan unngå å bli drept av antibiotika på, og at dette kalles antibiotikaresistens
 • forstå at bruk av antibiotika også rammer nyttige bakterier, ikke bare dem som forårsaker en infeksjon
 • forstå at både friske og syke personer kan være bærere av antibiotiakresistente bakterier og uvitende overføre disse til andre
 • forstå at antibiotikaresistens sprer seg mellom forskjellige bakterier i kroppen vår
 • forstå at alle, også du, har ansvar for å få antibiotikaresistens under kontroll
Introduksjon

I noen tilfeller trenger immunforsvaret hjelp. Antimikrobielle midler er medisiner som brukes til å drepe eller bremse mikrobeveksten. Antibiotika er enten baktericidal, som betyr at de dreper bakterien, eller bakteriostatisk, som betyr at de bremser bakterieveksten.

Bakterier tilpasser seg hele tiden og finner måter de kan unngå å bli drept av antibiotika på. Dette kalles antibiotikaresistens. Resistens utvikler seg som følge av mutasjoner i bakterielt DNA. Antibiotikaresistente bakterier kan bæres av friske eller syke personer og kan spre seg til andre akkurat som andre typer mikrober, for eksempel ved at vi håndhilser eller berører alle typer overflater på dyr, grønnsaker eller mat der det finnes bakterier.

Antibiotikaresistens oppstår i bakterier i kroppen, dyr eller miljøet på grunn av overbruk og misbruk av antibiotika. Jo oftere en person tar antibiotika, desto mer sannsynlig er det at personen utvikler antibiotikaresistente bakterier i kroppen. For å hindre resistens bør antibiotika bare tas slik legen har foreskrevet.

I denne læreplanen skal elevene lære om hvordan antibiotika virker når de dreper bakterier og hvordan bakterier blir resistente mot antibiotika. De kommer til å lære at ikke alle antibiotika er effektive behandlinger for alle bakterier, og at det derfor er viktig å ta antibiotika som foreskrevet av lege.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
 • Agarskål - eksperiment
Hovedaktivitet video
Ekstraoppgaver:
 • Innføring i antibiotika video
 • e-Bug animasjon
 • Antibiotika, riktig eller feil spill
 • Essayskriving
 • Klassediskusjon - aktiviteter
Pensumlenker

Folkehelse og livsmestring:

 • Diskutere bruken av antibiotika og vurdere pålitelighet i informasjon i ulike kilder

Mat og helse:

 • Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Eksperimentelle ferdigheter og strategier
 • Analyse og evaluering

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing og skriving

Kunst og håndverk:

 • Grafisk kommunikasjon
Støttemateriell
Lærerark
Antibiotika lærerveiledning
LA1 Eksperiment med agar (forberedelser)
elevoppgaveark
EA1 Eksperiment med agar (arbeidsark – avsnitt A
EA4 Antibiotika «riktig» eller «galt»?