Skip to main

8.-10. trinn: Luftveisinfeksjoner

I denne læreplanen lærer elevene hvor lett mikrober kan spre seg når vi hoster og nyser, og som gjør at infeksjoner sprer seg over store områder. Denne timen passer godt inn under emnene folkehelse og livsmestring i den nye læreplanen.

Decorative
Download the complete lessonLast ned PDF
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at vi noen ganger kan bli syke av mikrober
 • forstå at forebygging av infeksjon, hvis det er mulig, er bedre enn helbredelse
 • forstå hvordan vi unngår å spre skadelige mikrober til andre
 • forstå at infeksjon kan spre seg gjennom nysing og hosting
 • forstå at vi kan hindre smittespredning ved å holde et papir eller ermet (ikke hendene) over munnen og nesen når vi hoster eller nyser
De fleste elever vil:
 • forstå at vi fortsatt kan spre smitte hvis vi hoster eller nyser i hånden
Introduksjon

Forkjølelse og influensa er de vanligste sykdommene i klasserommet og kanskje blant de mest smittsomme. Koronavirus er en luftveissykdom som overføres på lignende måte som forkjølelse og influensa. Den vanligste smittemåten for luftveisinfeksjoner er gjennom nærkontakt med dråper i luften fra hosting og nysing, eller gjennom kontakt med forurensede overflater.

God luftveishygiene er spesielt viktig når forkjølelses-/influensasesongen står for døren hver vinteren, og når det er utbrudd av en luftveisinfeksjon.

I denne læreplanen lærer elevene hvordan mikrober som overføres i et nys, kan spre seg til andre i umiddelbar nærhet. De utforsker effekten av forskjellige respiratoriske hygienemetoder for å forhindre overføring av smitte og hvor raskt skadelige mikrober, spredt gjennom respiratoriske dråper, kan reise rundt i verden.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
 • Eksperiment med snørrpistol
Hovedaktivitet video
Ekstraoppgaver:
 • Smittespredning på et cruise - diskusjon
 • God luftveishygiene - diskusjon
 • Luftveishygiene - quiz
 • Bakterieforsvar - forskning
Pensumlenker

Folkehelse og livsmestring:

 • Erfare og observere hvor lett mikrober kan spres når vi hoster og nyser

Demokrati og medborgerskap:

 • Felles ansvar for å vaske hender og sørge for å ikke smitte andre

Mat og helse:

Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturfagvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Eksperimentelle ferdigheter og undersøkelser

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing og skriving