Skip to main

8.-10. trinn: Innføring i mikrober

I denne timen lærer elevene om de forskjellige typene mikrober – bakterier, virus og sopp. De lærer at mikrober har forskjellige former, og at de finnes overalt.

Last ned hele timenLast ned PDF
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at det finnes tre forskjellige typer mikrober
 • forstå at mikrober finnes overalt
 • forstå at det finnes nyttige bakterier i kroppen vår
 • forstå at mikrober finnes i forskjellige størrelser
De fleste elever vil:
 • forstå de viktigste forskjellene mellom de tre hovedtypene mikrober
Introduksjon

Mikroorganismer er levende organismer som er for små til at vi ser dem med det blotte øye. De er mikroskopiske. Mikroorganismer finnes nesten overalt på jorden og kan være både nyttige og skadelige for mennesker. Det er viktig å presisere at mikrober ikke er «nyttige» eller «skadelige» i seg selv.

Mikrober er bitte små, men finnes i mange forskjellige former og størrelser. De tre gruppene mikrober som behandles i denne ressursen er virus, bakterier og sopp.

I denne læreplanen lærer elevene om et bredt spekter av nyttige og skadelige mikrober gjennom et interaktivt kortspill. De skal undersøke kjente mikrober og lære om antimikrobiell resistens.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
 • Mikrobekaos - kortspill
Ekstraoppgaver:
 • Forskningsplakat
 • Mikrober - quiz
Pensumlenker

Folkehelse og livsmestring:

 • Samtale om hvilke mikrober som er nyttige for oss

Mat og helse:

 • Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Eksperimentelle ferdigheter og undersøkelser
 • Oppbygning og funksjon til levende organismer
 • Celler og organisasjon
 • Arv
 • Kromosomer
 • DNA og gener

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing, skriving
Støttemateriell