Skip to main

8.-10. trinn: Håndhygiene

I denne læreplanen skal elevene lære hvordan mikrober kan spre seg mellom personer ved berøring, og hvorfor det er viktig å vaske hendene riktig.

Decorative
Last ned hele timenLast ned PDF
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at vi kan spre smitte via skitne hender
 • forstå at vi noen ganger kan bli syke av mikrober
 • forstå hvordan, når og hvorfor vi vasker hendene
 • forstå at vi kan hindre smittespredning ved å vaske hendene
De fleste elever vil:
 • forstå hvorfor vi bør vaske hendene med såpe
 • forstå at forebygging av infeksjon, hvis det er mulig, er bedre enn helbredelse
Introduksjon

Hendene er naturlig dekket av nyttige bakterier – Staphylococcus er et vanlig eksempel. Men vi kan plukke opp skadelige mikrober fra tingene vi tar på. Håndhygiene er kanskje den mest effektive måten å redusere og forebygge spredning av disse mikrobene og eventuelle infeksjoner på.

Skoler og lag er forholdsvis folksomme og lukkede miljøer der mikrober kan spre seg enkelt og raskt via direkte kontakt eller overflater. Noen av disse mikrobene kan være skadelige og forårsake sykdommer. Håndvask med såpe og vann på viktige tidspunkter fjerner skadelige mikrober vi får på hendene fra omgivelsene. Det er påvist at effektiv håndvask bidrar til redusert skolefravær.

I denne læreplanen utfører elevene et eksperiment for å finne ut hvilken betydning håndvask har for veksten av mikrobekolonier. De vil også lære hvordan håndhygiene påvirker de rundt dem og reduserer overføringen av mikrober som kan forårsake sykdom.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
 • Eksperiment med håndhilsing
Hovedaktivitet video
Ekstraoppgaver:
 • Smittekjede ved magevirus
 • Håndhygiene quiz
 • Håndvaskplakat
Pensumlenker

Folkehelse og livsmestring:

 • Erfare og observere hvordan mikrober kan spres
 • Samtale om viktigheten av personlig hygiene

Demokrati og medborgerskap:

 • Felles ansvar for å vaske hender og sørge for å ikke smitte andre

Mat og helse:

 • Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Eksperimentelle ferdigheter og undersøkelser

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing og skriving
Støttemateriell