Skip to main

1.-4. trinn: Innføring i mikrober

Denne timen er utviklet for å presentere virus, bakterier og sopp for elevene. I innledningsaktiviteten kan elevene kombinere observasjonsevner og kreativitet for å lage en fritt valgt mikrobe og utforske forskjellige mikrobetyper og -former.

Bla nedover for å finne ut mer og laste ned ressursene.

Decorative
Last ned hele timenLast ned PDF
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at det er tre forskjellige typer mikrober: virus, bakterier og sopp
 • forstå at mikrober finnes i alle slags former og størrelser
 • forstå at noen mikrober er nyttige og at noen kan være skadelige
De fleste elever vil:
 • forstå at mikrober finnes overalt
 • forstå at de fleste mikrober er for små til å bli sett med det blotte øye
Introduksjon

Mikroorganismer, bedre kjent som bakterier, virus eller mikrober, er små levende ting som er for små til at vi ser dem med det blotte øye. De finnes nesten overalt på jorden. Noen mikrober er nyttige, og andre kan være skadelige for mennesker.

Mikrober finnes i mange former og størrelser. De tre gruppene mikrober som behandles i ressursen er virus, bakterier og sopp.

Denne læreplanen hjelper deg når du skal introdusere elevene for hva mikrober er, og utvikle en forståelse for at de kan være nyttige og skadelige. Dette danner grunnlaget for fremtidige diskusjoner om hygiene og infeksjon.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
 • Modellering av mikrober
Hovedaktivitet video
Ekstraoppgaver:
 • Ja- eller nei-kort
 • Mikrober - bildekort
 • Fyll ut det som mangler
Pensumlenker

Folkehelse og livsmestring:

 • Hvordan forebygge sykdom

Mat og helse:

 • Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Levende ting og deres miljøer

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing og forståelse
 • Skriving
 • Muntlig
Støttemateriell