Skip to main

Fordypning 8.-10. trinn: Vaksiner

Denne timen inneholder en detaljert presentasjon og animasjoner som viser hvordan kroppen bekjemper skadelige mikrober hver dag. Elevene vil delta i en dybdesamtale om vaksiner, og vi skal tilbakevise noen vanlige myter om vaksiner.

Decorative
Kompetansemål
Alle studenter vil:
 • forstå at vaksiner hjelper folk med å utvikle immunitet mot infeksjon(er) og bidrar til å bekjempe infeksjonen(e)
 • forstå hvorfor vaksiner er viktige for elevene nå og gjennom hele livet
 • forstå de viktigste sykdommene som forebygges med vaksiner, og hvorfor de er viktige for unge mennesker, deriblant elever
De fleste elever vil:
 • forstå hvordan mediene, og epidemier, kan påvirke vaksineopptak positivt og negativt
Introduksjon

Vaksiner har vært en av de mest effektive måtene å hindre sykdom på og har bidratt til lavere dødelighet knyttet til smittsomme sykdommer over hele verden. De er utviklet for å hindre sykdom snarere enn å behandle sykdom når vi først har fått det.

En vaksine blir vanligvis laget av svake eller inaktive versjoner av de samme mikrobene som gjør at vi blir syke. I noen tilfeller er vaksinene laget av celler som er tilsvarende, men ikke nøyaktige kopier av, mikrobecellene vi blir syke av. Noen sykdommer skyldes et giftstoff som mikroben produserer, så noen vaksiner inneholder et stoff som minner om giftstoffet kjent som et toksoid.

Flokkimmunitet er en type immunitet som forekommer når vaksinasjonen av en andel av en befolkning (eller en flokk) beskytter uvaksinerte personer. Hvis en stor nok andel av en befolkning er vaksinert, har uvaksinerte mindre sannsynlighet for å komme i kontakt med sykdommen fordi den er mindre utbredt. Det er viktig å oppnå flokkimmunitet da enkelte ikke kan vaksinere seg.

I denne læreplanen ser elevene en rekke videoer og deltar i klassediskusjoner om hvordan vaksiner fungerer for å beskytte oss mot infeksjon. De deltar også i en debatt for å forstå ulike meninger om vaksiner og lærer hvordan fakta kan brukes til å håndtere vanlige misoppfatninger.

Aktiviteter
Hovedaktivitet:

Immunitet og vaksiner - arbeidsark. Lenkene til videoene som er knyttet til denne aktiviteten er nedenfor

 • Videoklipp 1 av 3 om typer immunitet
 • Videoklipp 2 av 3 om immunrespons
 • Videoklipp 3 av 3 om vaksiner og flokkimmunitet
Ekstraoppgaver:
 • Vaksinedebattsett ressurs
Pensumlenker

Folkehelse og lisvmestring:

 • Erfare og observere hvordan vaksiner kan forhindre spredning av infeksjoner. Oppdage betydningen av flokkimmunitet

Mat og helse:

 • Helse og forebygging

Naturfag:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Eksperimentelle ferdigheter og strategier
 • Analyse og evaluering

Biologi:

 • Celler
 • Helse og sykdom

Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing og skriving

Kunst og håndverk:

 • Grafisk kommunikasjon
Støttemateriell
Lærerark
Vaksiner lærerveiledning
LA1 Lærerark
LA2 Eksperiment med agar (svarark)
LA2 Svarark til elevark 2
LA3 Misoppfatninger om vaksiner (svarark)
elevoppgaveark
EA2 Misoppfatninger om vaksiner (arbeidsark)