Inleiding tot microben

Dit hoofdstuk geeft een inleiding in de wereld van de microben door eerst de verschillende types en vormen van de microben te bestuderen. Vervolgens maken we een onderscheid tussen nuttige en schadelijke microben. Een powerpointpresentatie en de animatie 'Hoe groot is een microbe' kunnen je helpen bij het aanleren van dit onderwerp.

In deze inleidende activiteit worden de leerlingen vertrouwd met de verschillende soorten en vormen van microben door middel van interactief kaartspel.

De extra activiteit gaat dieper in op de structuur van de microbe en vraagt de leerlingen hierover een onderzoeksposter te ontwerpen. Of de leerlingen leren iets bij over de geschiedenis van de microbiologie door een poster met de tijdslijn van de microbiologie te tekenen.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again