Welkom bij e-Bug voor het middelbaar onderwijs

e-Bug is een gratis lessenpakket dat klasactiviteiten en lesplannen aanbiedt over micro-organismen, hygiëne, antibioticagebruik en vaccinaties.

Elk hoofdstuk bevat een gedetailleerd lesplan voor de leerkrachten en werkbladen voor de leerlingen. Er zijn bovendien verschillende downloadbare animaties and presentaties beschikbaar die je kunnen helpen bij de moeilijkere aspecten van de microbiologie.

De leerlingendocumentatie kan gedownload worden als powerpointpresentatie en zo gebruikt tijdens de lessen om op die manier het aantal kopies te verminderen.

Je kan de links aan de linkerkant gebruiken om elk hoofdstuk te raadplegen of te downloaden. Of klik hier om het volledig lessenpakket te downloaden file.

Microsoft Word icon Adobe PDF icon

Het e-Bug computerspel voor middelbare scholen is nog volop in ontwikkeling. Het spel beoogt dezelde leerdoelen als het lessenpakket en kan worden gebruikt om de lessen op een interactieve manier aan te vullen. 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again