junior banner
 

Antibiotica en andere medicatie

Wanneer, Waarom en Hoe moet men antibiotica gebruiken? Dit is niet altijd even duidelijk. In dit hoofdstuk kunnen de leerlingen door middel van discussie de eigenschappen van antibiotica en andere medicijnen op ziekten ontdekken.

De leerlingen krijgen een aantal situaties uit de schooldag van Emma en Victor te zien.

Een groepsdiscussie over deze situaties helpt de leerlingen bij de beslissing of ze al dan niet akkoord gaan met de uitspraken. Lerarenblad LB 4 biedt een leidraad gedurende de discussie.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again