Seksueel overdraagbare aandoeningen

Seksueel overdraagbare infecties komen steeds vaker voor, met name bij jongvolwassenen. In dit hoofdstuk willen we de leerlingen bijbrengen hoe seksuele activiteit kan leiden tot de verspreiding van microben en ziekten.

Hoofdstuk '2.3 Seksueel overdraagbare aandoeningen' (soa's), toont aan hoe gemakkelijk schadelijke microben tussen personen overgedragen kunnen worden zonder dat ze dit zelf beseffen. De leerlingen voeren zelf een chemisch experiment uit om te zien hoeveel mensen zonder het zelf te beseffen geïnfecteerd kunnen worden door onbeschermd seksueel contact en hoe we dit kunnen voorkomen.

De extra activiteit berust op een stripverhaal. De twee hoofdpersonages van het stripverhaal, Emma en Victor, nemen goede en slechte beslissingen. Aan de leerlingen om te bespreken wat al dan niet goede beslissingen zijn en wat die voor henzelf betekenen.

 

 

 

 

border border
border