Škodliví mikrobi

Infekční nemoci se vyskytují na celém světě, avšak někdy se druhy infekčních chorob mohou v různých zemích lišit. Tato lekce seznámí žáky s celou řadou nebezpečných mikrobů a s jejich účinkem na naše zdraví.

Žáci si zahrají na vědce. Budou muset rozdělit různé nemoci do skupin podle různých kritérií. Díky této aktivitě si uvědomí, že není lehké určit původce onemocnění ani vhodnou léčbu nemoci.

V diskusi, které se zúčastní celá třída, si žáci navzájem sdělí své zkušenosti a vědomosti o škodlivých mikrobech. Doplňkovou aktivitou může být debata, při které žáci uvažují nad tím, zda to, jestli jsme či nejsme „příliš čistotní“ může mít pozitivní či negativní vliv na náš imunitní systém a výskyt infekčních nemocí.

 

 

 

 

 

border border
border