e-Bug: Mikroorganismy - Úvod

V této lekci je žákum představen svět mikroorganismů. Nejprve se dozvědí o tom, že existuje několik druhů mikroorganismů, které mají různé tvary, velikost, ale také schopnost vyvolat u člověka onemocnění. Jiní mikrobi mohou být naopak člověku prospěšní.

Žáci se díky interaktivní hře s kartami důvěrně seznámí s různými typy a tvary mikrobů.

Doplňková aktivita pomůže žákům zapamatovat si získané vědomosti o struktuře mikroorganismů. Žáci si při ní připraví výukový materiál (ve formě plakátu), který bude obsahovat základní fakta o mikrobech nebo si jako skupinový projekt mohou připravit časovou osu nejdůležitějších mikrobiologických objevů v historii medicíny.

 

 

 

 

 

border border
border