Léky a antibiotika

Infekce způsobené rezistentními bakteriemi jsou v našich nemocnicích i v běžné populaci velkým problémem. Tato lekce žákům představí správné použití antibiotik a ostatních druhů léků při léčbě celé řady nemocí.

V praktické aktivitě jsou místo bakterií a antibiotik použité různé koncentrace kyselin k testování na agaru. Žáci ve skupinách testují různé účinky antibiotik na bakterie (kyselin a indikátorů na agaru), které jsou vykultivované od různých pacientů, kteří mají různá infekční onemocnění. Podle pracovního listu se žáci snaží ke každému pacientovi přiřadit správné infekční onemocnění.

Doplňková aktivita žáky podnítí k tomu, aby sami formulovali hlavní zásady pro správné používání antibiotik.

 

 

 

 

 

border border
border