Микробите-въведение

В този раздел на учениците се представя прекрасният свят на микробите. Най-напред учениците разглеждат различните видове микроби и техните форми, а след това проучват отблизо полезните и вредните микроби. При преподаването на тази трудна тема в помощ могат да бъдат презентацията в Microsoft Powerpoint и анимацията „Колко голям е един микроб?“.

С тази въвеждаща дейност учениците се запознават с различни групи и форми микроби чрез интерактивна учебна игра с карти.

Предвидената допълнителна дейност затвърждава знанията на учениците за структурата на микробите посредством изготвяне на изследователски постери.

Aлтернативна възможност е учениците да предпочетат да изследват историята на микробиологията, като изготвят постер, представящ хронологията на развитието на научна дисциплина.

 

 

 

 

border border
border