Вредни микроби

Раздел 1.3 „Вредни микроби“ запознава учениците с разнообразните заразни заболявания, причинявани от вредните микроби.

Учениците трябва да подходят като учени и да разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат. Изпълнявайки тази задача, учениците научават, че невинаги е лесно да се диагностицира и лекува дадено заболяване.

 Централен елемент на тази допълнителна дейност е обсъждането в клас. Учениците следва да се подготвят за защита и на двете позиции в дебата „Дали сме твърде чисти или недостатъчно чисти?“

 

 

 

 

border border
border