Антибиотици и лекарства

Заболяванията, които се причиняват от устойчиви на антибиотици микроби, представляват тревожен проблем в нашите болници и общности. Този раздел разглежда използването на антибиотици и лекарства при лечението на различни заболявания и инфекциозни болести.

В тази практическа дейност са използвани киселини и основи в панички с агар, представляващи бактерии и антибиотици. Разделени на групи, учениците изпробват различни антибиотици (киселинни разтвори) върху бактерии (индикатор в агарова среда), отгледани от проби, взети от пациенти, за да определят от кое заболяване страда пациентът, като избират от списък със заболявания.

В рамките на допълнителната дейност учениците биват насърчавани да проучат актуални теми, свързани с използването на антибиотиците.

 

 

 

 

border border
border