Kurikulum

e-Bug koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem

 pro základní vzdělávání

 


Obsah manuálu e-Bug

RVP pro 2. stupeň základní školy

 

1.Mikroorganismy

1.1 Úvod

1.2 Užiteční mikrobi

1.3 Škodliví mikrobi

Člověk a příroda

Člověk a zdraví 

 

2. Šíření infekcí

2.1 Hygiena rukou

2.2 Hygiena dýchacího ústrojí

2.3 Sexuálně přenosné infekce

Člověk a příroda

Člověk a zdraví 


 

3. Prevence infekcí

3.1 Imunitní systém – přirozená ochrana těla

3.2 Očkování

 

Člověk a příroda

Člověk a zdraví 


4. Léčba infekcí

4.1 Léky a antibiotika

 

Člověk a příroda

Člověk a zdraví 


 

 

 

 

 

 

border border
border