Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα

Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες
(π.χ. Βιολογία-Φυσική-Χημεία-Οικιακή Οικονομία-Φυσική Αγωγή, κ.α.)

Περιεχόμενα e-Bug
Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας

1. Μικροοργανισμοί

   1.1 Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς

Α΄ Τάξη

 • Α.3.9. Να κατανοούν τη σημασία της ατομικής υγείας τόσο κατά την εφηβεία όσο και κατά την ενήλική ζωή.

Β΄ Τάξη

 • Β.1.1. Να γνωρίζουν ότι οι μικροοργανισμοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
 • Β.1.2. Να ταξινομούν τους μικροοργανισμούς σε πρωτόζωα, βακτήρια, μύκητες και ιούς.
 • Β.1.3.Να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία των βασικών ομάδων μικροοργανισμών μέσα από την εξέταση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.

1. Μικροοργανισμοί

   1.2 Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί

Β΄ Τάξη

 • Β.5.1. Να κατανοούν το ρόλο και τη χρησιμότητα των μικροοργανισμών στη φύση και στις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου.
 • Β.5.6. Να ανακαλύπτουν τη χρήση μικροοργανισμών για την παραγωγή προϊόντων.

Γ΄ Τάξη

 • Γ.5.3. Να κατανοούν τη χρήση/δράση του ζυμομύκητα στην παραγωγή της μπύρας.
 • Γ.5.5. Να κατανοούν τη δράση των βακτηρίων (Lactobacillus) για την παραγωγή γιαουρτιού. (Εργαστήριο)

1. Μικροοργανισμοί

   1.3 Βλαβεροί Μικροοργανισμοί

Β΄ Τάξη

 • Β.1.4. Να ανακαλούν τον όρο παθογόνο και να γνωρίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς.
 • Β.5.6. Να ανακαλύπτουν το ρόλο των μικροοργανισμών στις μολυσματικές ασθένειες και να εκτιμήσουν αυτή τη διπλή ιδιότητα.

2. Μετάδοση λοιμώξεων

   2.1 Υγιεινή χεριών

Α΄ Τάξη

 • Α.3.9. Να κατανοούν τη σημασία της ατομικής υγείας τόσο κατά την εφηβεία όσο και κατά την ενήλική ζωή.
 • 

2. Μετάδοση λοιμώξεων

   2.2 Υγιεινή αναπνευστικού

Β΄ Τάξη

 • Β.3.33. Να αναφέρουν ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και να συσχετίζουν την εμφάνισή τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες και το σύγχρονο τρόπο ζωής.
 • 

2. Μετάδοση λοιμώξεων

   2.3 Υγιεινή τροφών

Β΄ Τάξη

 • Β.3.21. Να αναφέρουν ασθένειες που αφορούν το πεπτικό σύστημα και να συσχετίζουν την εμφάνισή τους με τη δράση διαφόρων μικροβίων ή παραγόντων του περιβάλλοντος ή παραγόντων που σχετίζονται με ατομικές πρακτικές ή συμπεριφορές.
 • 

2. Μετάδοση λοιμώξεων

   2.4 Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

Β΄ Τάξη

 • Β.3.64. Να γνωρίζουν ότι ο ιός HIV (ιός της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας) μολύνει τα T λεμφοκύτταρα με αποτέλεσμα την παράλυση του ανοσοποιητικού.

 Γ’ Τάξη

 • Διαφυλικές σχέσεις – σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
 • 

3. Πρόληψη λοιμώξεων

   3.1 Η φυσική άμυνα του οργανισμού

   3.2 Εμβόλια

Β΄ Τάξη

 • Β.3.59. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται σε ασθένειες.
 • Β.3.63. Να εξετάζουν πώς οι ιδέες για τη μετάδοση των μολυσματικών ασθενειών έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να εξελίσσονται.
 • Β.3.68. Να εξηγούν τη χρησιμότητα των εμβολίων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών.
 • Β.3.69. Να κατανοούν τη ρόλο και τη σημασία του εμβολιασμού.

4. Θεραπεία λοιμώξεων

   4.1 Αντιβιοτικά και φάρμακα

Β΄ Τάξη 

 • Β.3.65. Πρόληψη και θεραπεία (ανοσοποίηση και αντιβιοτικά). Να γνωρίζουν ότι τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά ενάντια στα βακτήρια αλλά όχι ενάντια στους ιούς.
 • Β.3.67. Να μάθουν πώς συγκεκριμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μικροβίων. (Ε)

Γ΄ Τάξη

 • Γ.4.25. Να κατανοούν ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά σε πληθυσμούς βακτηριών προκύπτει από μεταλλάξεις και τη συντήρηση τους στις γενεές των βακτηριών.
 • Γ.5.1. Να μπορούν να καλλιεργούν μικροοργανισμούς με ασφάλεια και να μελετούν το χρόνο πολλαπλασιασμού τους (με μιτωτικές διαιρέσεις). (Ε)
 • Γ.5.2. Να μελετούν αντιβιογράμματα. (Ε)

*prepared by Andreas Hadjichambis and Demetra Hadjichambi

 

 

 

border border
border