junior banner
 

Škodliví mikrobi

Žáci se seznámí se zdravotními riziky, která pro člověka nebezpeční mikrobi představují.

Žáci by měli ve tříde diskutovat o tom, jak mohou být škodliví mikrobi nebezpeční pro jejich zdraví a co by měli dělat, aby se chránili před vznikem onemocnění. V rámci lekce se žáci také dozvědí, že ne všechny choroby jsou infekčního původu, tzn. způsobené mikroby.

Hledání slov v osmisměrce a vyplňování krížovky žákům pomůže lépe si zapamatovat získané vědomosti o úzkém vztahu mezi infekcí a nebezpečnými mikroby. Veškeré pracovní listy k této lekci naleznete také ve formátu MS PowerPoint.