junior banner
 

Ваксинации

Това е задача за четене и разбиране на текст. Учениците се запознават с текст, посветен на Едуард Дженър и на направеното от него откритие на ваксините. Текстът може да бъде предоставен на учениците като индивидуален материал на хартиен носител или да бъде прочетен пред класа от учителя. Задачи за попълване на празни места и на отговори на въпроси съдействат за затвърждаване на основните елементи от текста.

В рамките на допълнителната дейност учениците се насърчават да разиграят историята на Едуард Дженър и направеното от него откритие под формата на забавна пиеска.