junior banner
 

Микроорганизми

В този раздел на учениците се представя прекрасният свят на микробите. Най-напред учениците разглеждат различните видове микроби и техните форми, а след това проучват отблизо полезните и вредните микроби. При преподаването на тази трудна тема в помощ могат да бъдат презентацията в Microsoft Powerpoint и анимацията „Колко голям е един микроб?“.

Тази уводна дейност насърчава учениците да използват своите умения за наблюдение и въображението си, за да създават микроби, използвайки пластелин. Чрез тази интерактивна дейност учениците научават за бактериите, вирусите и плесените, за техните форми и за това, че те могат да се открият навсякъде.

Допълнителната дейност „Микробомания“ представлява преговор на материала от урока и дава на учениците възможност да определят дали разглежданият микроб е бактерия, вирус или гъбичка.