junior banner
 

Вредни микроби

В раздел 1.3 „Вредни микроби“ учениците се запознават с различни здравословни проблеми, причинявани от вредните микроби.

Насърчава се дискусия между учениците в класа как някои микроби могат да причиняват вреда и какво могат да направят те, за да се предпазят от заболяване. В този урок също така се подчертава, че не всички заболявания се причиняват от микроби.

Търсенето на думи и кръстословиците от „Предизвикателството на лошото насекомо“ помагат за затвърждаването на думи, свързани с „лоши“ микроби и със заболяване. Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации за бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се намали нуждата от фотокопиране.

 

Заглавна страница