junior banner
 

Прилагане на антибиотици и лекарства

Въпросите кога, защо и как да използваме антибиотици могат да бъдат объркващи за много хора.  При тази дискусия с учениците се разглежда използването на антибиотици и лекарства при лечението на различни заболявания и болести.

На учениците се предлагат различни сценарии, посредством шеговито разглеждане на един ден от живота на Ейми и Харис.

Дискусия в клас по всеки сценарий помага на учениците да решат дали са съгласни или не с направените изявления. TS 4 служи като ръководство за учителя по време на всяка дискусия.