junior banner
 

e-Bug hra Arkády (plošinovky)Hra Arkády (plošinovky) v sobě obsahuje tři různé druhy her, které je možné využít jako doplněk k výuce jednotlivých lekcí. Prvním typem hry je "Kviz show", která pomůže žákům propojit fantazijní svět her s realitou. Ve druhé hře "Třídění potravin" žáci umisťují jednotlivé potraviny na správná místa v kuchyni. Ve třetí hře se žáci seznámí s celou škálou mikrobů - s viry, bakteriemi i plísněmi a naučí se bojovat proti závažné infekci. 

Vše o mikrobech 

První část hry žáky naučí rozeznávat tři základní druhy mikrobů (viry, bakterie a plísně), jejich různé tvary a velikost. Tato hra žákům vždy ukáže určitý typ mikroba vedle ostatních, takže mohou názorně vidět, že např. plísně jsou vetší než bakterie, atd. Žák musí vybrat správnou fotografii daného typu mikroba.

Užiteční a nebezpeční mikrobi

Druhá část hry žákům ukáže, že někteří mikrobi jsou nebezpeční. Jestliže se hráč dotkne nebezpečného mikroba, ztrácí část svého "virtuálního zdraví". Házením mýdla po nebezpečných mikrobech docílí jejich smytí z pokožky. Podobně hráč zabíjí nebezpečné mikroby uvnitř krevního řečiště - hází po nich "imunitní systém". Samozřejmě, že ne všichni mikrobi jsou nebezpeční. Užiteční mikrobi se v této hře perou s nebezpečnými mikroby. Hráči dokonce použijí Lenku Laktobacilku k přeměně mléka na jogurt. 

V kuchyni 

Hráč má 30 sekund na to, aby vyndal a správně uložil potraviny, které nakoupil. Například: mléko by se mělo ukládat do dveří lednice, ovoce na mísu na stole, zelenina patří do šuplíku na dně ledničky. Body hráč ztrácí tehdy, když potravinu neuloží správně, zapomene si při kýchnutí zakrýt ústa a mikrobi se tak dostanou na potraviny nebo když si neumyje ruce poté, co kýchal nebo sahal na syrové maso.


Závěr

V poslední části hry budou Hráči dokonce uvnitř krevního řečiště bojovat proti závažné infekci. Avšak nyní se nejedná o běžnou infekci, kterou je schopen imunitní systém zničit sám a bez pomoci. Hráč musí do nebezpečné infekce přenést veškeré lékařem předepsané antibiotikum. Jestliže hráč nepřenese veškeré antibiotikum (nevyužívá všechny prášky) superinfekce se vrátí!