junior banner
 

Kurikulum

e-Bug koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem

pro základní vzdělávání


Obsah manuálu e-Bug

RVP pro 1. stupeň základní školy

1. Mikroorganismy

1.1 Úvod 

 

Člověk a jeho svět

 

1. Mikroorganismy

1.2 Užiteční mikrobi 

 

Člověk a jeho svět

 

1. Mikroorganismy

1.3 Nebezpeční mikrobi

 

Člověk a jeho svět

2. Šíření infekcí

               

                2.1 Hygiena rukou

 

Člověk a jeho svět


2. Šíření infekcí

  2.2 Hygiena dýchacího ústrojí

 

Člověk a jeho svět


2. Šíření infekcí

  2.3 Hygiena potravin

 

Člověk a jeho svět


 

3. Prevence infekcí

    3.1 Imunitní systém –

        přirozená ochrana těla

 

        3.2 Očkování

 

Člověk a jeho svět