e-Bug Games

e-Bug има две игри, чрез които учениците могат по забавен начи да научат още повече за микробите

Платформата на e-Bug  за игри
(подходящи за възраст от 9 години и нагоре)


Игра на детективи на e-Bug  
(подходяща за възраст от 12 години и нагоре)
Информация за учители 

Информация за учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

border border
border